Șapte ani de existență! Anunț făcut cu bucurie, cu emoție, cu mândrie, de către echipa Radio ProDiaspora, formată din voluntari care din iubire și dăruire au constituit Postul de radio Prodiaspora. Ideea înființării Postului de radio a prins viață, ideea fiind întotdeauna rădăcina creației. A fost poate un miracol, un eveniment, și toate evenimentele se petrec cu un scop, fiindcă toate lucrurile lucrează împreună – așa zisa „lucrare împreună a lucrurilor”.

Declarându-se promotori ai culturii și tradițiilor românești, cu dorința de a crea un spațiu informațional și cultural unic, în care valorile să circule nestingherit, „Radio ProDiaspora® emite, on-line, muzică, știri, informații în limba română, pentru a suplini imposibilitatea celor plecați din țară de a asculta melodiile românești de acasă. Acest radio este destinat românilor din diaspora, și nu numai … născut din dorința de a micșora distanțele dintre români, oriunde s-ar afla aceștia. Inițiativa are ca scop promovarea imaginii României, a românilor, a tradițiilor, a culturii naționale în afara granițelor țării, în cadrul comunităților de români din lumea întreaga”, menționează cei din echipă, în frunte cu talentata, ființa pasională Ecaterina Cîmpean – Director General Radio ProDiaspora, care dăruiește mult din timp, gânduri și trăiri, acestui post înființat.

Radio ProDiaspora este și fondatorul Asociației ProDiaspora e.V. care susține și promovează arta și cultura românească de reală valoare în spațiul autohton, european și internațional. Asociația este formată din oameni minunați, adunați într-un proiect de voluntariat, români pasionați de ideea de a face ceva pentru diaspora, declarând că se bazează pe conceptele-cheie: „interacțiune, solidaritate, utilitate, dialog, autenticitate, comuniune și tradiție mobilă”.

Cu adevărat, tradițiile, obiceiurile – tezaur al sufletului românesc – nu trebuie uitate, căci „cine uită, nu merită” – spunea Nicolae Iorga –, ci păstrate și făcute cunoscute noilor generații de români, dar și celor din afară, interesați de frumoasele noastre obiceiuri, de cultura noastră în general, de gândirea românească care nu este de neglijat, având o nuanță și o valoare deosebită. Numai cine nu știe cu adevărat, nu crede! Și mai cred că nu greșesc dacă afirm că sensibilitatea sufletului românesc este semnul unei puteri divine existent în noi. Oriunde ne-am găsi, suntem legați sufletește de pământul patriei prin trecutul istoric, prin viața pe care am trăit-o în țară – noi cei plecați prin străinătăți –, și cu gândul la tot ce va fi după plecarea noastră din această viață, căci „Patria este pământul plămădit cu sângele și întărit cu oasele înaintașilor noștri” scria Delavrancea. Iar Mihai Eminescu caracteriza, cu un ton demn: „Țara este rodul a zeci de generații și aparține altor zeci de generații care vor veni. Blândețea caracteristică a poporului românesc dovedește că în trecut el a trăit economicește mulțămit, c-a avut ce-i trebuia”.

Dragostea de patrie e și dragostea pentru limba română, una dintre cele mai frumoase limbi vorbite din lume, de un popor a cărui obârșie se adâncește în istorie pe o perioadă cu mult peste două milenii, limbă cu o muzicalitate aparte, despre care în secolul al 19-lea, un scriitor român, pe nume George Sion, cu sufletul plin de mândrie pentru limba și neamul românesc, scria poezia intitulată „Limba românească”: „Mult e dulce şi frumoasă,/ Limba ce-o vorbim!./ Altă limbă-armonioasă/ ca ea nu găsim…”. Dar poetul Mateevici? – „Limba noastră-i o comoară / În adâncuri înfundată, / Un șirag de piatră rară /Pe moșie revărsată …”, fiindcă limba care a crescut în și cu noi, în toate vârstele, nu poate fi înlocuită de nici o limbă învățată, oricât de bine. Este limba interiorității, a eului profund.

Radio ProDiaspora pe care-l auzim s-a îmbogățit cu posibilitatea de a și vedea rânduri scrise. Amintesc valoroasa revistă intitulată „ProLitera”, în care se publică articole cu semnături cunoscute din literatura română contemporană, evenimente, informații, eseuri, interviuri. De revistă se ocupă, în primul rând, scriitorul cu bogata activitate literară și publicistică – George Roca, din Australia, redactorul șef al acestei reviste.

Personal m-am bucurat de-a lungul acestor ani de colaborare, prin publicarea de articole și eseuri în revistă. Este momentul, poate, să aduc mulțumiri domnului George Roca, doamnei Ecaterina Cîmpean și întregului colectiv. M-am bucurat de asemenea, de atenția și timpul acordat unui interviu, interesant zic, după întrebările puse de dl. Adrian Vladimir Costea, în luna martie a anului 2015.

Cu fondul sonor al radioului și cu paginile scrise ale revistei se aduce în prim plan viața de zi cu zi din țara noastră, evenimente care ne macină sufletele, se amintesc, se păstrează și se duc mai departe tradițiile și obiceiurile – tezaurul sufletului românesc. Echipa menționează într-un articol, cuvintele poetului Vasile Alecsandri: „Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai fermecător decât călcâiul de pământ pe care te-ai născut”.

Sunt convinsă că iubirea călăuzește sufletele celor care de ȘAPTE ANI trudesc cu pasiune la acest post de radio și la această revistă de cultură. Și cum dincolo de zonele de umbră și temeri existente în viața noastră suntem definiți prin ceea ce dăruim, echipa ProDiaspora alegând lucruri pe cât posibil de frumoase, interesante și folositoare din lume, le dăruiește cu iubire celor care așteaptă „hrana” sufletească în dar, spre îmbogățire.

Vavila Popovici – Carolina de Nord